جراحی بینی پهن

جراحی بینی پهن

جراحی بینی پهن

جراحی بینی پهن یا گوشتی یکی از جراحی های شایع در بین افراد می باشد . شکل بینی در همه به طور یکسان نیست . نوع پوست و ساختار بینی باعث شده به دو دسته بینی استخوانی یا غضروفی و بینی پهن یا گوشتی تقسیم شود. هر کدام از این بینی ها دارای خصوصیاتی می باشد که در ادامه به طور مفصل درباره ان صحبت می کنیم.

آناتومی بینی

بینی از استخوان ، غضروف و فیبرهای چربی تشکیل شده است که به شرح ذیل می باشد :

 1. استخوان در  یک سوم بالای بینی
 2. بافت غضروفی در دو سوم پایین بینی
 3. پوششی از پوست بر روی استخوان و غضروف قرار گرفته است.
 4. فیبروم های چربی که در قسمت پره های بینی قرار گرفته است .

ویژگی های بینی پهن

 1. پوست بینی دارای ضخامتی بیش از حد طبیعی بوده و چرب می باشد .
 2. روی بینی دارای سطحی ناصاف می باشد که معمولا با جوش پوشیده شده است.
 3. نوک بینی به دلیل وزن زیاد در اثر تجمع فیبر چربی دچار افتادگی می باشد .
 4. در تیغه بینی غضروف های ضعیفی وجود دارد که امکان کوچک کردن بیش از حد اندازه بینی وجود ندارد.
 5. قوز و برآمدگی در بینی پهن دیده نمی شود.
 6. از زاویه پایین وقتی به این بینی نگاه کنید زاویه بین پره ها و نوک بینی زوزنقه ، مربع یا دایره می باشد که در حالت طبیعی از این زاویه باید مثلث باشد .
 7. سر بینی دارای پهنایی به اندازه 8 تا 10 میلیمتر می باشد .

جراحی بینی پهن

در صورتی که نتوانید تشخیص دهید که بینی شماپهن یا استخوانی است به پزشک مراجعه کنید. درباره انتظارات خود از عمل با او مشورت کنید و پزشک نیز به بررسی های لازم قبل از جراحی می پردازد . از انجائیکه در جراحی بینی پهن معمولا گوشت اضافه برداشته می شود باید در انتخاب جراح متبحر و باتجربه دقت کافی داشته باشید در غیر اینصورت نه تنها باعث زیبایی نمی شود بلکه باعث بروز مشکلات تنفسی می شود. زیرا در طی عمل پزشک باید به عملکرد تنفسی بینی توجه داشته باشد . مثلا در جراحی بینی پهن کوچک کردن بیش از حد بینی بدون پیوند غضروف باعث می شود سوراخ های بینی به هم نزدیک تر شده و مجرای بینی تنگ تر شده و در نهایت تنفس به راحتی صورت نمی گیرد.