اکتبر 22, 2016

سوالات متداول کشیدن گردن

بهترین نشانه برای کشیدن گردن چیست؟ از این جراحی تنها برای سفت کردن پوست گردن استفاده می شود. کشیدن گردن خیلی به ندرت بدون کشیدن صورت انجام می شود. مگر در موارد []