دسامبر 17, 2017

لیفت آندوسکوپی ابرو

لیفت آندوسکوپی ابرو با کهولت سن و پیری شخص تمامی عضلات صورت به تدریج شروع به افتادگی می کند. در اثر افتادن و شل شدن عضلات، چین و چروک هایی بر صورت []