جراحی بینی با بی حسی موضعی

دسامبر 4, 2017

جراحی بینی با بیهوشی

جراحی بینی با بیهوشی رینوپلاستی می تواند تحت اعمال مختلف بیهوشی از جمله بیهوشی موضعی، آرام بخش داخل وریدی (همچنین بیهوشی بثور، بیهوشی MAC یا آرامبخش و بیهوشی عمومی انجام شود. هر []
Message Us on WhatsApp