درمان پتوز مادرزادی

ژانویه 9, 2018

افتادگی پلک

افتادگی پلک افتادگی پلک (Ptosis) به معنای افتادگی پلک بالایی و باریک شدن شکاف پلکی است که احتمال دارد برای یک یا هر دو چشم اتفاق بیافتد و تؤاماً در بینایی و []
Message Us on WhatsApp