رفع افتادگی پوست گردن

ژوئن 13, 2017

لیفت گردن

لیفت گردن لیفت گردن جهت اصلاح وجود پوست اضافه،چربی اضافه و باندهای طولی مشهود در گردن و ایجاد یک گردن با نمای یکنواخت و صاف انجام می گردد. بر اساس معاینات انجام []