ژانویه 14, 2018

تزریق چربی به لب

تزریق چربی به لب تزریق چربی به لب یا لیپوترانسفر به معنای برداشتن چربی از سایر بخشهای بدن فرد مثلاً ران و سپس تزریق همین چربی به لب جهت تغییر دادن فرم []
Message Us on WhatsApp