نقش پوست نازک در جراحی بینی

جولای 9, 2017

نقش پوست نازک در جراحی بینی

نقش پوست نازک در جراحی بینی بینی های استخوانی دارای پوست نازکی هستند که به راحتی نقائص چارچوب زیرین استخوانی-غضروفی را نشان می دهد و پیامدهای عمیقی برای برنامه ریزی جراحی و []
Message Us on WhatsApp