هزینه عمل انحراف بینی

ژوئن 23, 2024

انحراف بینی

انحراف بینی عارضه ای است که به سبب منحرف شدن سپتوم بینی به یک سمت، اتفاق می افتد. سپتوم در واقع تیغه جدا کننده سوراخ ها بینی است و کجی آن ممکن []
Message Us on WhatsApp