فارغ التحصیل ممتاز پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی 1373
رتبه دوم امتحانات ورودی تخصصی اتولارینگولوژی
دریافت بورد تخصصی در رشته اتولارینگولوژی 1377
رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی بیمارستان فجر

دوره های تکمیلی جراحی پلاستیک بینی و صورت:

 • دوره پیشرفته جراحی پلاستیک بینی – هلند
 • بورد تخصصی اتولارینگولوژی
 • عضو انجمن جراحان پلاستیک صورت اروپا EAFPS
 • عضو انجمن جراحان بینی اروپا ERS
 • کورس جراحی پلاستیک صورت آلمان – مونیخ
 • کورس جراحی لیفتینگ صورت بلژیک
 • کورس جراحی پیشرفته صورت اتریش – وین

تالار افتخارات سوابق کاری ، علمی و تحقیقاتی:

 • سابقه حدود 10000 عمل جراحی بینی و جراحی پلاستیک صورت
 • پیشگام و نوآور عمل جراحی زیبایی صورت و ابروها با اندوسکوپ
 • سخنرانی در دومین کنگره بین المللی جراحی دهان و فک و صورت(جراحی با امواج رادیویی) 1383
 • سخنرانی در نهمین کنگره انجمن جراحان گوش و حلق و بینی (لیفتینگ صورت) 1384
 • سخنرانی در یازدهمین کنگره سراسری جراحی پلاستیک چشم (لیفتینگ ابرو با اندوسکوپ) 1384
 • سخنرانی در کنگره بین المللی جراحی فک و صورت (جراحی زیبایی صورت با اندوسکوپ) 1385
 • سخنرانی در سمینار جراحی پلاستیک بینی و صورت(لیفتینگ صورت) 1385
 • سخنرانی در دهمین کنگره بین المللی جراحی اتولارینگولوژی (جراحی پلاستیک بینی) 1386
 • سخنرانی در سازمان نظام پزشکی برنامه باز آموزی مدرن (جراحی پلاستیک بینی و انحراف بینی) 1389
 • سخنرانی در سمینار جراحی پلاستیک بینی و صورت بیمارستان امیر اعلم (جراحی پلاستیک صورت و تزریق چربی) 1390
 • برگزاری کورس آموزشی در کنگره سراسری گوش و حلق و بینی (لیفتینگ صورت) 1390
 • پانلیست در برنامه بازآموزی مدرن بیمارستان امام خمینی (جراحی پلاستیک چشم) 1391
 • پانلیست در چهارمین کنگره بین المللی جراحی پلاستیک بینی و صورت (جراحی پلاستیک پلک) 1392
 • مدرس کارگاه آموزشی در چهارمین کنگره بین المللی جراحی پلاستیک بینی و صورت (جراحی زیبایی پیشانی و ابرو با اندوسکوپ) 1392