بهترین نشانه برای کشیدن گردن چیست؟
از این جراحی تنها برای سفت کردن پوست گردن استفاده می شود. کشیدن گردن خیلی به ندرت بدون کشیدن صورت انجام می شود. مگر در موارد خیلی نادر و استثنائی. برداشتن پوست گردن بدون حذف پوست اضافه گونه و صورت غیر ممکن است. کشیدن گردن به نوعی جزئی از عمل کشیدن صورت است که طی عضلات و پوست گردن و صورت سفت می شوند. اگر جراحی به شما توصیه کرد که این عمل را می توانید به تنهایی انجام دهید. حتما با یک جراح دیگر مشورت کنید تا از نتایج حاصله کاملا راضی باشید. و بدانید که نتایج حاصل از یک عمل خوب به مراتب رضایتبخش تر از دوباره عمل کردن است

Message Us on WhatsApp