اکتبر 22, 2016

سوالات متداول جراحی بزرگ کردن لب

1)من لب های خیلی باریکی دارم، آیا می توانید آنها را بزرگتر (کلفت تر ) کنید؟ لب را می توان بوسیله روشهای متعددی از قبیل تزریق چربی، dermal fat graft، alloderm، V-Y []
اکتبر 22, 2016

سوالات متداول قبل از جراحی بزرگ کردن لب ها

1)در ملاقات پیش از عمل چه اتفاقاتی می افتد؟ خیلی چیزها رخ میدهد! فقط چند تا از آنها را نام می بریم، شما با پرستار ما ملاقات می کنید آنها سابقه سلامتی []
اکتبر 22, 2016

سوالات متداول پس از جراحی بزرگ کردن لب ها

1)وقتیکه به هوش می آیم چگونه به نظر می رسم؟ پس از جراحی زیبایی لب، در بیماران تورم و کوفتگی دیده می شود و این دو تا 48 ـ 24 ساعت پس []