افتادگی نوک بینی بعد از جراحی بینی

جولای 2, 2017

افتادگی نوک بینی بعد از جراحی بینی

افتادگی نوک بینی بعد از جراحی بینی بعلت جاذبه زمین و نداشتن استحکام کافی بافت های نگه دارنده، احتمال افتادگی نوک بینی پس از جراحی بینی وجود دارد. مقدار افتادگی نوک بینی []
Message Us on WhatsApp