جراحی زیبایی بینی در مردان

تفاوت جراحی زیبایی بینی در مردان در چیست ؟

آیا بین مقادیر نرمال شکل بینی بر اساس جنسیت وجود دارد ؟

 تفاوت نژاد و جنسیت در جراحی بینی
جراحی زیبایی بینی در مردان

جراحی زیبایی بینی در مردان

بینی نقش مهمی را در مسیر تنفسی ایفا می کند و یکی از مهم ترین ارگان های مشاهده شونده در مرکز صورت می باشد . در عمل (بالین) یک مفهوم جهانی (کلی) چهره کامل وجود ندارد و شکل خاص بینی به عنوان مدل زیبایی در نظر گرفته می شود . بازه نرمال مرجع توصیف تنوع شکل بینی به نژاد و جنس بستگی دارد . جهت دستیابی به نتیجه بسیار خوب جراحی زیبایی بینی برای هر بیمار ، جراح بینی باید تفاوت های شکل بینی در ارتباط با جنس و ویژگی نژاد را در برنامه ریزی قبل از عنل به حساب آورد .

 

شکل اصلی بینی بر روی  یک اصل تجربی است . یا انتخاب اولیه شکل بینی برتز از نظر زیبایی به وسیله متخصصین جراح بینی در زمینه جراحی بینی توصیه می شود . از میان سایر فاکتور ها ، در جراحی زیبایی بینی در رابطه با راحی زیبایی مردانه توصیه شده است که باید بیشتر برجسته باشد این در صورتی می باشد که خط نهایی زیبایی یک بینی زنانه جذاب مقعر بودن و پشت بینی با برجستگی کم می باشد . در نگاه کردن به صورت اشخاص زن و مرد متوجه می شویم که شکل های بینی پیشنهاد شده برای بینی در جراحی زیبایی بینی استثنا بیش تر از تنوع شکل طبیعی بینی است .

وسایل اندازه گیری شکل بینی

تا همین اواخر اندازه گیری مستقیم تن سنجی بر اساس استفاده از خط کش و پرگار  تن سنجی یا به صورت غیر مستقیم با استفاده از استاندارد انجام می شد . این روش به طور معمول در مطب به دلیل تلف شدن وقت و غیر صحیح بودن قابل استفاده نیست .

یک روش ابداعی برای اندازه گیری سطح بدن انسان گرفتن تصاویر سه بعدی است که شامل گرفتن نواحه تجزیه و تحلیل با استفاده از تجهیزات ویژه متصل شده به کامپیوتر و سپس تجزیه و تحلیل مدل دیجیتالی سه بعدی آن ناحیه می باشد .

مزایای این روش شامل دق ، سرعت و محاسبات خودکار می باشد که می توان به طور معنا دار در برنامه ریزی قبل از جراحی کمک کننده باشد .

تفاوت نژاد و جنسیت در جراحی بینی

زیبایی بینی یک موضوع ذهنی می باشد و با توجه به فرهنگ های خاص و جمعیت های نژادی متفاوت است .

ویژگی های شکل تناسب بینی با توجه به نژاد

بینی سفید پوستان دراز و باریک است .

بینی آفریقایی ها پهن و صاف می باشد .

و بینی آسیایی ها مرز این دو است .

تفاوت مقادیر نرمال شکل بینی بر اساس جنسیت

بازه مقادیر های تن سنجی بر اساس چهره زیبا ایده آل و بینی زیبا ایده آل بین مرد و زن متفاوت است . این تفاوت باید ارزیابی های قبل از جراحی لحاظ شود . در هر ارزیابی قبل از جراحی بینی ، نسبت های بینی ( هماهنگی ) با سایر قسمت های چهره لحاظ می شود . به طور معمول ، زنان جذاب ( جالب ) چشم های بزرگ تر ، بینی های کوچک ، لب های کامل تر ، فاصله کمتر با چانه و لب ها ، کوچک تر بودن لب تحانی و فک بالا مختصر مشخص دارد .

بر خلاف زنان ، مردان جذاب چشم های کوچک و فرو رفته ، بینی بزرگ تر ، استخوان های گونه و فک برجسته ، گوش های مشخص غیر برجسته دارند . تکنیک های جراحی زیبایی بینی برای زنان و مردان در وسعت برش تفاوت دارد . عدم درک تفاوت های شکل بینی در رابطه با جنس ممکن است منجر به نتایج زیبایی ناسازگار شود که یک شکایت نادر جراحی زیبایی بینی نیست .

سایر مقالات دکتر فرزان رضایی

جراحی بینی

جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی پهن

جراحی بینی استخوانی

تزریق ژل گونه

اقدامات قبل از جراحی بینی

 

 

 

 

 

 

 

 

Message Us on WhatsApp